Over Softwel

Softwel is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) en een vaste waarde op het gebied van beleidsondersteunende software in de socialprofit sector. Wij stellen toepassingssoftware ter beschikking aan onze leden, die het ganse spectrum van de administratieve (zowel cliëntgerichte als personeelsgerichte) processen stroomlijnt en daarenboven de kerntaak van de zorgvoorzieningen ondersteunt.

Missie

Wij nemen de rol aan als intermediaire partner die op vraag van en in samenspraak met haar leden, geïntegreerde oplossingen realiseert voor de informaticabehoeften binnen de socialprofit sector.

Visie

Wij geloven in de kracht van onze geëngageerde en competente leden en de deskundige ondersteuning van onze medewerkers. We streven naar een gezond en kosteneffectief evenwicht tussen noden en beschikbare middelen. We werken aan duurzame relaties en oplossingen en voeren een consistent en transparant beleid met oog voor heldere communicatie.

Doelstellingen

Onze eerste doelstelling is onderzoek doen naar beleidsondersteunende informatiseringsbehoeften. Een tweede doelstelling is het beheren en ontwikkelen van bijzondere softwarenoden vanuit een geïntegreerde visie en projectmatig geschraagd. Daarnaast bieden wij deskundige ondersteuning, bijsturing en nazorg bij de invoering van oplossingen aan de hand van gedocumenteerde informatie en het geven van advies. Tenslotte is het ons doel om de samenwerking en het delen van expertise tussen de leden onderling te bevorderen en behartiging naar externe partners en belanghebbende derden.