Helpt u met?

Het registreren van al de gegevens van uw personeelsleden. Daarnaast zorgt de module voor al het loon voorbereidend werk, noodzakelijk voor uw sociaal secretariaat. Orbis Personeel ondersteunt eveneens de toekenning van de personeelspunten. Meer nog, met behulp van een prognosefunctie kunt u op voorhand inschatten waar en wanneer u bepaalde personeelspunten zal inzetten. Orbis Personeel communiceert met het VAPH voor de anciënniteitsopvolging en ISIS.

Meerwaarde voor uw voorziening?

  • Overzicht van alle personeelsgegevens
  • Makkelijke toekenning van vaste en variabele toeslagen
  • Eenvoudige verlofberekening
  • Opvolging van de personeelspunten
  • Grote hoeveelheid lijsten ter verbetering van interne communicatie
Meer informatie: