MijnOrbis Ondersteunende

Enkele voorzieningen hebben de handen in elkaar geslagen om een nieuw concept uit te denken dat het huidig tekort aan informatica ondersteuning binnen de voorzieningen kan verhelpen.
Onder de naam van ‘MijnOrbis–Ondersteunende’ is het de bedoeling om modules te ontwikkelen ter ondersteuning van de dagelijkse werking, volledig los van de cliëntenadministratie, de personeelsadministratie, uurrooster en dossier maar waarbij er wel een maximale uitwisseling zal zijn van gegevens met (Mijn)Orbis. De ‘MijnOrbis-Ondersteunende’ modules zullen ontwikkeld worden met financiële middelen buiten Softwel. Voor de ontwikkeling wordt een aparte cel opgericht die werkt met een eigen budget, dit wil zeggen dat de verschillende voorzieningen die interesse hebben en bereid zijn tot medewerking het project zelf zullen financieren.
De ontwikkeling van deze nieuwe modules loopt onafhankelijk van de huidige en vooropgestelde ontwikkelingen van Orbis en MijnOrbis en zal geen enkele impact hebben op de planning van deze producten. De kennis die opgedaan wordt met het ontwikkelen van dit project kan de algemene inzichten van Softwel wel ten goede komen.
Eenmaal een project is afgewerkt, wordt het toegevoegd aan de andere (Mijn)Orbis pakketten. De kennis en onderhoud van de modules wordt hierdoor geborgen binnen Softwel. Uit bevraging blijkt dat er duidelijk enige behoefte is aan verschillende informatica modules ter ondersteuning van de dagelijkse werking. Er werd een top 5 opgesteld van meest gevraagde modules:

  1. Maaltijd module
  2. Logistiek module werkbonnen
  3. Interne bestelmodule
  4. Reservatie bestelmodule
  5. Workflow module

MijnOrbis Maaltijden

De maaltijdmodule zal het eerste project zijn dat verder wordt uitgewerkt. Het wordt een module die voor het grootste deel ter ondersteuning van de keukenwerking is uitgewerkt. We starten met de aanvraag van de maaltijden door cliënten, externen of personeel en eindigen bij de levering van de gewenste maaltijd op de gevraagde locatie. In die tussenfasen wordt er met heel wat facetten rekening gehouden, zoals allergenen, slikproblematiek, vervangmaaltijden...
Het keukenpersoneel hoeft geen manuele berekeningen meer te maken en krijgt etiketten om de levering te verduidelijken. Daarna zal nog de mogelijkheid bestaan om de kost van de maaltijd door te rekenen.