Softwel verlegt zijn grenzen

In 2017 zijn wij gestart met de ontwikkeling van een Cliëntadministratie module voor pleegzorg Vlaanderen.
Pleegzorg Vlaanderen bundelde vijf provinciale pleegzorgdiensten om zo een meer coherent geheel te vormen waardoor hun aangeboden diensten versterken en verbeteren. In dit kader waren ze op zoek naar één nieuw cliëntenadministratiesysteem dat hun huidige systemen kon vervangen.
Vanuit Pleegzorg werd de vraag gesteld aan Softwel om dit eventueel te ontwikkelen. Na een grondige voorstudie kwamen we tot de conclusie dat het mogelijk is om één gemeenschappelijk cliëntenadministratiesysteem uit te werken.
Voor deze ontwikkeling wordt een aparte cel opgericht die werkt met een eigen budget, dit wil zeggen dat de verschillende Pleegzorginstanties het project zelf zullen financieren.
De ontwikkeling van deze nieuwe module loopt onafhankelijk van de huidige en vooropgestelde ontwikkelingen van Orbis en MijnOrbis en heeft geen enkele impact hebben op de planning van deze producten.
Voor Softwel is dit een zeer interessante opportuniteit omdat we hiermee een nieuwe tak binnen de welzijnssector betreden die ressorteert onder het agentschap jongerenwelzijn. De informatie en kennis die we opdoen tijdens dit project zal dus zeker zijn vruchten afwerpen in de toekomst.