SOFTWARE voor Elke ondersteuningsvorm

LEDEN DENKEN MEE

KOM IK IN AANMERKING?

Op 1 januari 2017 werd de persoonsvolgende financiering ingevoerd door het VAPH. Onze module MijnOrbis Cliënten is volledig afgestemd om jullie noden binnen dit nieuwe concept te ondersteunen. Uiteraard zijn ook alle andere wettelijke ondersteuningsvormen (MFC, RTH, FAM) beschikbaar binnen onze software, zowel voor de wettelijke export als voor de facturatie.
Softwel is een ledenorganisatie die op vraag van en in samenwerking met de leden, geïntegreerde oplossingen realiseert voor de informaticabehoeften binnen de socialprofitsector.
Softwel biedt ondersteuning aan voorzieningen in de zorgsector/ gehandicaptensector. Onze toepassingssoftware communiceert met een aantal belangrijke kanalen waarmee een voorziening in contact komt zoals het VAPH en de sociale secretariaten.
Meer info Meer info Meer info

Ontwikkelingen MijnOrbis Cliënten (Toekomst)
| za 01/02/2020 tot do 30/04/2020

 1. Finalisering van de koppeling tussen MijnOrbis Cliënten en Amyyon Food
  1. Aanwezigheden doorgeven per cyclus
  2. Exporteren naar Pad
  3. Importeren van kosten en inkomsten via bestaande procedure
 2. GIR
  1. registratie van vrijwilligers bij RTH
  2. Registraties Globale Individuele Ondersteuning binnen RTH
  3. Registratie Penhouders voor RTH
 3. Modellen voor begeleidingen
  1. Registratierooster voor begeleidingen
 4. Cascade afsluiten IDO
  1. Bij einde overeenkomst
  2. Bij overlijden cliënt

Ontwikkelingen MijnOrbis Cliënten (Huidig)
| wo 06/11/2019 tot za 15/02/2020

Softwel werkt de laatste maanden aan de performantie van zijn schermen in MijnOrbis Cliënten. Daarom zullen een aantal veelgebruikte schermen in code herbekeken worden en opgeschoond.
Omdat dit naar het testen van de programmatie een zware taak is (alle functionaliteiten moet immers opnieuw grondig getest worden) nemen we slechts 2 nieuwe ontwikkelingen mee in onze sprint: 

 1. Begeleidingen
  1. Optimaliseren van invoer via TAB-functie
  2. Blokkeringenbeheer (1 datum voor alle begeleidingen)
 2. Koppelen van bestaande klantenfiches in Exact Globe / bug dubbele import van inkomsten/kosten vanuit Exact Globe (Verplaatst naar aparte itineratie wegens uitgebreide testing)
  1. Optimalisatie scherm analytische uitsplitsing
 3. Wettelijke wijzigingen VAPH
  1. GES+ als ondersteuningsvorm inclusief kwartaalrapport per voorziening 
   1. Verdere onduidelijkheid naar ondersteuningsfuncties binnen GES+. zal uitgerold worden na duidelijkheid agentschap Opgroeien)
  2. Export RTH als penhouder voor andere SE
  3. Export Begeleid werken in RTH

Als laatste werkt Softwel ook verder aan de koppeling met het pakket Ammyon Food in het kader van de gewenste functionaliteiten voor de ondersteunende diensten. 
Doelstelling is om minstens de geprospecteerde maaltijden vanuit Cliënten te exporteren naar het maaltijdenpakket voor productie, én de gemaakte maaltijdkost ook te importeren in Cliënten zodat deze gefactureerd kan worden. 

 

Ontwikkelingen MijnOrbis Cliënten
| wo 16/10/2019 tot di 05/11/2019

Extra tests leidden tot een uitstel van de release van 15/10. Dit uitstel leidde tot de inclusie van enkele extra rapporten: 

 • Overzicht kosten en inkomsten
 • Verzamelstaten rekening

Daarnaast werd de volledige afdruk van de facturen herwerkt: een ingreep die achter de schermen héél wat verbeteringen meebracht. 

Als laatste werden volgende bugs opgelost: 

 • begeleidingen:
  • keuze eigen tarief
 • Overgang -21 naar + 21 ivm zakgeld
 • Hoogfrequent verblijf werd niet altijd correct geteld
 • Hoog-Laag gereserveerd inkomen werd niet correct verrekend
 • Beslissing jeugdrechter bij 1/3 sparen in de loop van de facturatieperiode

Ontwikkelingen MijnOrbis Cliënten
| zo 01/09/2019 tot di 15/10/2019

In onze planning voor de volgende release zijn volgende zaken opgenomen: 

 • Performantie koppeling Boekhoudpakket
 • Herwerking afdruk factuur
  • o.a. vervoer FAM op de factuur
 • De ondersteuningsvorm PVF en zijn ondersteuningsfuncties als standaard beschikbaar
  • Voorbereidend op de opvolging van frequenties binnen het IDO
 • Aanpassingen aan de klantenfiches mogelijk makenµ
 • Rapporten
  • Verblijf binnen en buiten de voorziening
  • # begeleidingen per begeleider
  • bewoners zonder rekeningnummer
  • ...
 • Verdere herwerking van de schermen rond begeleidingen
  • Uitwerken nieuwe functionaliteiten 
  • Opvolging IDO

Ontwikkelingen MijnOrbis Cliënten
| do 08/08/2019 tot za 31/08/2019

Naast een aantal bugs en fouten pakken we deze periode volgende zaken aan:

 • een aantal rapporten zullen uitgewerkt worden en beschikbaar gesteld worden in een aantal releases
  • 3P-A rapport beschikbaar
 • Het zal mogelijk zijn om eigen rapporten toe te voegen in het menu-item "rapporten"

Rond de begeleidingen wordt verder gewerkt aan het herwerken van de schermen

 • Begeleidingen ingeven
 • Roosteren van begeleidingen
 • blokkeren van ingave begeleidingen

We herwerken als laatste het scherm om de koppelingen van de boekhouding in te stellen, met oog op performantie. 

MijnOrbis Cliënten, een blik naar de toekomst!
| ma 12/11/2018

Nu de eindstreep in zicht is, hebben we een een strategie uitgeschreven in het kader van MijnOrbis Cliënten.
Enerzijds om de laatste eindjes aan elkaar te knopen, anderzijds om al een aantal zaken te evalueren.

Korte termijn (1 - 6 maanden)
We willen in de eerste plaats een aantal losse eindjes aan elkaar knopen: zaken die de gebruikerservaring fél verbeteren of die nu als vervelend worden ervaren, zullen we aanpakken.
De calls in onze helpdesk zijn daarvoor een rode draad, maar we vroegen ook aan de testers om hun ervaringen te bundelen.
Daarnaast staan volgende zaken in de pipeline:

 • De nieuwe bepalingen rond Outreach en Kortverblijf/Respijtzorg
 • Aanmaak van een creditnota in MijnOrbis
 • Rapporten waarbij het mogelijk is meerdere locaties te bundelen
 • Overzicht relaties in het contactgegevensscherm optimaliseren

Als laatste bieden we consult-momenten aan tussen januari en maart 2019. Doelstelling is om een voor- of namiddag bij de voorziening langs te komen en zeer praktische vragen door te nemen.
Dit zal een bepaalde mate van voorbereiding vereisen van de voorziening in kwestie. We willen immers het rendement van deze actie zo hoog mogelijk houden.
U wordt later dit jaar nog geïnformeerd over deze momenten en welke voorbereidingen vereist zijn.
 
Lange termijn (6 maanden - 24 maanden)
Vooreerst zullen er een aantal evaluaties plaatsvinden via analysegroepen. Drie thema’s zullen aan bod komen: Beveiliging, Algemeen /adressen en relaties én Voortraject. Dit laatste zal een volledig nieuwe analyse worden.
Daarnaast willen we volgende zaken aanpakken:

 • Factureren en Boeken in Exact Globe
 • Opvolging zorgpunten en contract IDO (rapporten, beleidsmatige cijfers…)
 • Opvolging personeelspunten (rapporten, beleidsmatige cijfers)
 • Opstart voortraject na analyse

Handleidingen MijnOrbis Cliënten
| ma 17/09/2018

De handleidingen van MijnOrbis Cliënten kunt u terugvinden onder de menu 'Downloads - Documenten' als u inlogt op het klantenportaal.

MijnOrbis Maaltijden
| vr 02/02/2018

Nadat de behoeften-analyse van het pakket ‘MijnOrbis Maaltijden’ was afgerond, werd er in juli een bevraging rond gestuurd naar de voorzieningen om 100% zeker te zijn van een gedragen programma. Vijf voorzieningen tekenden hier uiteindelijk voor in. Er zal een overleg gepland worden met deze voorzieningen met betrekking tot de financiële invulling om de ontwikkeling van deze module te starten.

Project Pleegzorg
| ma 01/01/2018

Zoals voorgesteld in de bijzondere algemene vergadering zijn wij dit jaar gestart met het project rond de ontwikkeling van een Cliëntmodule voor pleegzorg. De analyse is zo goed als afgerond en de ontwikkeling is opgestart. De start van deze ontwikkeling is tevens de introductie van een nieuw ontwikkelingsplatform voor onze analisten en programmeurs. Voor de uitwerking van dit project zijn er twee nieuwe medewerkers aangeworven. De verschillende Pleegzorgdiensten financieren dit project met een eigen budget.

Opstartprocedure MijnOrbis Cliënten
| do 01/02/2018 tot ma 01/04/2019

Om de opstartprocedure van Mijnorbis Cliënten vlotter te laten verlopen verstuurden wij een draaiboek met te ondernemen stappen van de voorziening. Dit draaiboek bevat een aantal belangrijke te ondernemen stappen en deadlines om tegen (ten laatste) april 2019 operationeel te werken met MijnOrbis Cliënten. De voorzieningen moesten hiervoor intekenen op een installatie- en conversiekalender. Op deze manier kan de ICT verantwoordelijke van Softwel voldoende assistentie bieden op de dag van de afspraak. Op basis van de opgegeven conversiedatum, werden de voorzieningen uitgenodigd voor een opleiding. Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste stappen:

 • Installatie (periode: 02/2018 - 10/2018)
 • Opleiding (afhankelijk van de opgegeven conversiedatum)
 • Testconversie (periode: 04/2018 - 11/2018)
 • Controle conversie & facturen maken (04/2018 - 02/2019)
 • Operationeel (04/2019)

MijnOrbis Cliënten 2.2.2
| wo 07/03/2018

Binnenkort zal MijnOrbis Cliënten 2.2.2 beschikbaar zijn.
Deze versie zal enkel noodzakelijk updates bevatten met betrekking tot de facturatie.