SOFTWARE voor Elke ondersteuningsvorm

LEDEN DENKEN MEE

KOM IK IN AANMERKING?

Onze module MijnOrbis Cliënten is volledig afgestemd om jullie noden binnen persoonsvolgende financiering te ondersteunen. Uiteraard zijn ook alle andere wettelijke ondersteuningsvormen (MFC, RTH, Respijtzorg en Kortdurend verblijf) beschikbaar binnen onze software, zowel voor de wettelijke export als voor de facturatie.
Softwel is een ledenorganisatie die op vraag van en in samenwerking met de leden, geïntegreerde oplossingen realiseert voor de informaticabehoeften binnen de socialprofitsector. We bieden oplossingen aan voor personeelsadministratie (hard HR), cliëntenadministratie en dossiervorming. Daarnaast bieden we ook een logboek aan voor de dagdagelijkse registraties in de leefgroep. 
Softwel biedt ondersteuning aan voorzieningen in de zorgsector/ gehandicaptensector. Onze toepassingssoftware communiceert met een aantal belangrijke kanalen waarmee een voorziening in contact komt zoals het VAPH (GIR en ISIS) en de sociale secretariaten. We kijken ook naar de toekomst in functie van het agentschap Opgroeien en de databank INSISTO. 
Meer info Meer info Meer info